Od początku 2001 roku firmy, które zajmują się montażem samochodowych instalacji gazowych, muszą uzyskiwać homologacje, którą wydaje minister transportu. Jest to wynik nowelizacji prawa o ruchu drogowym z 1997 roku, która nakłada na producenta lub importera nowego typu pojazdu samochodowego, przedmiotów wyposażenia lub części obowiązek uzyskania na nie homologacji. Obowiązek uzyskania świadectwa homologacji dotyczy instalacji gazowej, która przystosowuje pojazdy do zasilania gazem oraz sposobu jej montażu przez konkretnego wykonawcę. Dotychczas zakładanie instalacji gazowych wymagało uzyskania jedynie zezwolenia. Homologacje porządkują rynek i dają możliwość oddziaływania na tych przedsiębiorców, którzy postępowali w sposób niedbały, niekiedy nie zachowując reguł - twierdzą w Ministerstwie Infrastruktury. Również przedstawiciele firm działających na rynku instalacji Autogaz nie negują faktu, że pomysł wprowadzenia w Polsce homologacji na zabudowę instalacji jest pomysłem mającym na celu uporządkowanie rynku oraz podniesienie jego poziomu - jakości usług i zdrowej konkurencji. Homologacje na pewno utrudniają działalność firmom, które instalują systemy zasilania LPG bez wymaganego oprzyrządowania i uprawnień.
Przepisy regulujące montaż instalacji gazowych w samochodach to kilka rozporządzeń ministra transportu i gospodarki morskiej oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym. Generalnie można podzielić je na przepisy mówiące o tym, jak powinna być zamontowana instalacja, jak kontroluje się instalacje zamontowane w samochodzie, na podstawie czego dopuszcza się taki samochód do ruchu oraz określające sposób zainstalowania i podmiot uprawniony do montażu. Przepisy te, wychodzą naprzeciw wymogom opracowanym przez Grupę ds. Konstrukcji Pojazdów EKG/ONZ z siedzibą w Genewie, określone zostały w regulaminach, do stosowania których Polska zobowiązała się, przystępując do porozumienia o wzajemnym uznawaniu homologacji na wyposażenie i części pojazdów.
Ogromnym problemem są luki w prawie, które pozwalają na niekontrolowany obrót homologacjami lub ich fałszowanie przez firmy, które chcą osiągnąć szybkie zyski, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji prawnych, jeśli instalacja została zamontowana nieprawidłowo.
 
   
  KSmedia Krzysztof Stachowiak 2011 Koszalin | 2015-04-14 19:35  | Liczba odwiedzin: